Lĩnh Vực Hoạt Động

 

-    Phân phối các sản phẩm nhà, đất của công ty HODECO
-    Môi giới và tư vấn, hỗ trợ khách hàng thực hiện chuyển nhượng các sản phẩm nhà, đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.