Tầm Nhìn

 

- Trở thành thương hiệu hàng đầu trong hoạt động phân phối và môi giới các sản phẩm bất động sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

- Góp phần lớn vào sự phát triển không ngừng của Công ty HODECO