THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN CHỦ QUYỀN CHUNG CƯ LÔ B - 199 NKKN

Hiện nay đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở thuộc dự án Chung cư lô B, 199 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 3, Tp.Vũng Tàu.

Vậy kính mời khách hàng là chủ sở hữu căn hộ ở dự án này lên phòng Kinh doanh Công ty để làm thủ tục thanh lý hợp đồng và nhận chủ quyền nhà.


Khi đi nhớ mang theo:
1/ Giấy CMND
2/ Các giấy tờ liên quan đến việc mua bán căn hộ (hợp đồng, phiếu đóng tiền nhà, tiền bảo trì, lệ phí trước bạ, biên bản bàn giao nhà,
.... )
3/ Nếu vì lý do nào đó mà không thể đến Công ty để làm thanh lý, Quý khách vui lòng ủy quyền (có công chứng) cho người thân đến nhận thay.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kinh doanh - ĐT: 064 - 3856 274 (114)

Danh sách căn hộ đã có chủ quyền ngày 27/07/2015:

 

Tầng Căn
Tầng 2 0201- 0202- 0205- 0208- 0215- 0216- 0218- 0222- 0226- 0227- 0229
Tầng 3 0306- 0310- 0316- 0319- 0322- 0323- 0330
Tầng 4 0402- 0405- 0407- 0414- 0418
Tầng 5 0501- 0502- 0506- 0508- 0510- 0517- 0522- 0524
Tầng 6 0603- 0610- 0612- 0613- 0616- 0618- 0621- 0624- 0627- 0628
Tầng 7 0701- 0702- 0703- 0711- 0718- 0725- 0727- 0730
Tầng 8 0804- 0806- 0808- 0809- 0811- 0813- 0816- 0823- 0828
Tầng 9 0905- 0911- 0912- 0915- 0921- 0926
Tầng 10 1005- 1011- 1013- 1017- 1019- 1022- 1027- 1028
Tầng 11 1102- 1108- 1110- 1126- 1129- 1130
Tầng 12A 12A01- 12A04- 12A11- 12A12- 12A16- 12A17- 12A18- 12A19- 12A27
Tầng 12B 12B16- 12B25- 12B27
Tầng 14 1401- 1402- 1404- 1406- 1407- 1408- 1409- 1420- 1421- 1428- 1430
Tầng 15 1506- 1510- 1520- 1522- 1524- 1526- 1529
Tầng 16 1605- 1612- 1617- 1621- 1626- 1628- 1630
Tầng 17 1702- 1705- 1706- 1709- 1718- 1725- 1729
Tầng 18 1803- 1809- 1812- 1821- 1827- 1829- 1830