ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP, TIẾN TỚI ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII CỦA ĐẢNG BỘ CÔNG TY NHIỆM KỲ 2015-2020

Ngày 25-3, Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR-VT đã tổ chức đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2015-2020. Đây là đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh để các Chi, Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ khối Doanh nghiệp học tập, rút kinh nghiệm tổ chức tại đơn vị mình. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và ông Trần Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến dự.

Ban Chấp h� nh Đảng bộ Công ty CP Phát triển nh� BR-VT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội. Ảnh: PHÚC LƯU
Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR-VT nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt đại hội

Nhiệm kỳ 2010-2015, mặc dù gặp không ít khó khăn nhưng Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR-VT đã phối hợp với HĐQT, Ban giám đốc công ty triển khai thực hiện tốt kế hoạch hàng năm, bảo đảm kinh doanh có hiệu quả, ổn định đời sống CNCNV, bảo đảm đầy đủ quyền lợi cho người lao động, tham gia tích cực các hoạt động từ thiện xã hội. Công ty đã tái cơ cấu lại tổ chức bộ máy ở các đơn vị cấp dưới, tạo ra bộ máy hoạt động có năng lực, hiệu quả. Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ công ty đã kết nạp 26 đảng viên mới, vượt 11 đảng viên so với kế hoạch Đảng ủy khối DN giao. Từ việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), cán bộ, đảng viên đã tự giác gương mẫu và nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nêu gương, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng công ty ngày càng phát triển… Đảng bộ Công ty CP Phát triển nhà BR-VT được Tỉnh ủy tặng Bằng khen và cờ thi đua 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu (2008-2012)

Đại hội đã đề ra các mục tiêu chủ yếu và nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2015-2020 như: Phấn đấu doanh thu hàng năm tăng 10-15%/năm, lợi nhuận tăng 10-20%/năm; xây dựng thương hiệu, uy tín của công ty ngày càng được nâng cao trên thị trường trong và ngoài nước; cấp ủy chủ động giới thiệu những cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, đủ tiêu chuẩn để tham gia bộ máy quản lý của công ty; tiếp tục nắm bắt tư tưởng và giúp đảng viên, quần chúng hiểu được nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, quá trình đổi mới của DN và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Đại hội  đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 6 ủy viên; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ khối Doanh nghiệp lần thứ IV. Tại phiên họp thứ nhất, các ủy viên Ban Chấp hành đã tiếp tục tín nhiệm bầu ông Đoàn Hữu Thuận làm Bí thư Đảng ủy công ty; ông Đỗ Mạnh được bầu làm Phó Bí thư Đảng ủy công ty.

Cùng ngày, Đại hội Đảng bộ Công ty CP Dịch vụ Môi trường và Công trình đô thị Vũng Tàu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020, cũng đã diễn ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 ủy viên. Trong phiên họp thứ nhất, các ủy viên đã bầu ông Nguyễn Xuân Mạnh làm Bí thư Đảng ủy công ty, ông Nguyễn Trung Trực làm Phó Bí thư Đảng ủy công ty